Đăng ký trực tuyến là gì? (Tiếng Anh)

Đăng ký trực tuyến là một cách đăng ký tiện lợi, nhanh chóng, và miễn phí để xin giấy phép, môn bài, hoặc mở tài khoản với CDTFA.

Ai có thể đăng ký?

Bất kỳ ai có máy vi tính và truy cập được internet đều có thể sử dụng hệ thống nhanh chóng và tiện lợi này.

Có những lợi ích gì?

 • Chỉ một cú nhấp chuột bắt đầu quá trình xin giấy phép, đăng ký, và mở tài khoản
 • Quý vị có thể dễ dàng nộp đơn xin đăng ký mới hoặc thêm địa điểm kinh doanh
 • Sử dụng hệ thống miễn phí nhưng một số giấy phép, đăng ký, hoặc tài khoản có thể yêu cầu nộp phí hoặc đóng tiền ký quỹ
 • Xem tình trạng đơn xin của quý vị trên mạng
 • Nhận email cập nhật tình trạng hồ sơ của quý vị
 • Giúp đỡ trực tuyến và trợ giúp trực tiếp trong giờ làm việc
 • Nhận liên kết về các tài liệu tham chiếu liên quan tới hoạt động kinh doanh của quý vị

Tôi có thể làm gì?

 • Xin giấy phép bán hàng
 • Thêm một địa điểm kinh doanh mới vào tài khoản CDTFAsẵn có
 • Đăng ký như một người mua đủ điều kiện
 • Trả thuế sử dụng cho các giao dịch một lần
 • Trả thuế sử dụng hoặc xin miễn thuế cho xe, tàu, máy bay, và nhà lắp ghép hoặc nhà di động
 • Đăng ký tài khoản Thuế Hoa lợi Gỗ
 • Đăng ký như một nhà bán lẻ thuốc lá và trả phí môn bài
 • Đăng ký trả thuế khi mua trên mạng thuốc lá hoặc các sản phẩm thuốc lá
 • Đăng ký một tài khoản Hiệp định Thuế Nhiên liệu Quốc tế (IFTA) và mua giấy phép IFTA để dán ở xe
 • Nộp đơn và mua giấy phép Di chuyển Nhiên liệu California
 • Nộp đơn và mua Giấy phép Giá Cố định Hàng năm để dán ở xe cho xe hành khách tư nhân
 • Đăng ký các Chương trình Thuế Đặc biệt và Phí khác

Làm thế nào để tôi tìm hiểu thêm?

California Department of Tax and Fee Administration đã phát triển một số tài liệu thông tin và tiếp thị để giúp quý vị hoặc tổ chức của quý vị tìm hiểu thêm về eReg.

Các hoạt động kinh doanh yêu cầu đăng ký với California Department of Tax and Fee Administration:

Chào mừng quý vị đến với hệ thống đăng ký trực tuyến của California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA). CDTFA quản lý các chương trình thuế và phí khác nhau dùng để cung cấp tài chính cho tiểu bang, hạt, thành phố và các khu vực áp dụng thuế đặc biệt. Các loại giấy phép, môn bài và / hoặc tài khoản cần thiết thường phụ thuộc vào các loại hình hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch sử dụng cá nhân. Hệ thống đăng ký trực tuyến của CDTFA sẽ hướng dẫn quý vị thông qua quá trình này dù quý vị có biết mình cần loại đăng ký nào hay không. Trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan tới hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch sử dụng cá nhân của quý vị sẽ hướng quý vị đến (các) loại đăng ký cần thiết thích hợp.