Đăng ký trực tuyến là gì? (Tiếng Anh)

Đăng ký trực tuyến là một cách đăng ký tiện lợi, nhanh chóng, và miễn phí để xin giấy phép, môn bài, hoặc mở tài khoản với CDTFA.

Bắt đầu

Ai có thể đăng ký?

Bất kỳ ai có máy vi tính và truy cập được internet đều có thể sử dụng hệ thống nhanh chóng và tiện lợi này.

Đăng ký Giấy phép, Giấy phép hoặc Tài khoản

Bạn có thể đăng ký trực tuyến cho hầu hết các tài khoản thuế bán và sử dụng và các chương trình thuế và phí đặc biệt, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Giấy phép bán hàng
 • Giấy phép thuế cần sa
 • Hiệp định thuế nhiên liệu quốc tế (IFTA)
 • Thuế suất gỗ

Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống đăng ký để:

 • Pay Use Tax
 • Yêu cầu miễn thuế khi mua xe, tàu, máy bay hoặc nhà di động
 • Pay taxes on internet purchases of cigarette/tobacco products

Bạn sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn và hệ thống đăng ký sẽ xác định giấy phép và giấy phép cần thiết.

Quá trình đăng ký sẽ tự động lưu thông tin ở mỗi bước, cho phép bạn thoát bất cứ lúc nào và tiếp tục vào một ngày sau đó.

Lưu ý: Các ứng dụng đã hoàn thành một phần sẽ bị xóa sau 30 ngày.

Có những lợi ích gì?

 • Chỉ một cú nhấp chuột bắt đầu quá trình xin giấy phép, đăng ký, và mở tài khoản
 • Quý vị có thể dễ dàng nộp đơn xin đăng ký mới hoặc thêm địa điểm kinh doanh
 • Sử dụng hệ thống miễn phí nhưng một số giấy phép, đăng ký, hoặc tài khoản có thể yêu cầu nộp phí hoặc đóng tiền ký quỹ
 • Xem tình trạng đơn xin của quý vị trên mạng
 • Nhận email cập nhật tình trạng hồ sơ của quý vị
 • Giúp đỡ trực tuyến và trợ giúp trực tiếp trong giờ làm việc
 • Nhận liên kết về các tài liệu tham chiếu liên quan tới hoạt động kinh doanh của quý vị

Tôi có thể làm gì?

 • Xin giấy phép bán hàng
 • Thêm một địa điểm kinh doanh mới vào tài khoản CDTFAsẵn có
 • Đăng ký như một người mua đủ điều kiện
 • Trả thuế sử dụng cho các giao dịch một lần
 • Trả thuế sử dụng hoặc xin miễn thuế cho xe, tàu, máy bay, và nhà lắp ghép hoặc nhà di động
 • Đăng ký tài khoản Thuế Hoa lợi Gỗ
 • Đăng ký như một nhà bán lẻ thuốc lá và trả phí môn bài
 • Đăng ký trả thuế khi mua trên mạng thuốc lá hoặc các sản phẩm thuốc lá
 • Đăng ký một tài khoản Hiệp định Thuế Nhiên liệu Quốc tế (IFTA) và mua giấy phép IFTA để dán ở xe
 • Nộp đơn và mua giấy phép Di chuyển Nhiên liệu California
 • Nộp đơn và mua Giấy phép Giá Cố định Hàng năm để dán ở xe cho xe hành khách tư nhân
 • Đăng ký các Chương trình Thuế Đặc biệt và Phí khác

Làm thế nào để tôi tìm hiểu thêm?

California Department of Tax and Fee Administration đã phát triển một số tài liệu thông tin và tiếp thị để giúp quý vị hoặc tổ chức của quý vị tìm hiểu thêm về eReg.